OULUN METSÄPALVELU

Pihapuiden kaadot, kantojen jyrsinnät ja tonttien raivaukset ammattitaidolla

Pihapuiden kaato

Hoidamme pihapuiden kaadot ja tonttien raivaukset ammattitaidolla hankalimmistakin paikoista.

Esimerkkinä Kuivaniemen Jokikylän koulun puiden kaato. Koulun ja maantien välistä poistettiin useita isoja puita tulevan kevyen liikenteen väylän tieltä. Työtä vaikeutti ahdas tila koulun ja tien välissä sekä sähkölinja. Lisäksi osa puista oli lahovikaisia ja muutama puu oli kallistunut rakennukseen päin. Työ onnistui turvallisesti ja nopeasti. Viereiselle Oijärventien liikenteelle ei aiheutunut merkittäviä hidasteita.

Kantojen jyrsintä

Suoritamme kaikenlaisten kantojen jyrsinnän nopeasti ja siististi.

Kantojyrsin tuodaan suoraan työmaalle henkilöauton peräkärryssä, mutta jyrsimellä pääsee myös ahtaalle tontille, koska se on ketterä itseliikkuva kone. Kantojyrsimellä onnistuu isonkin kannon jyrsintä tehokkaasti ja siististi. Jyrsinnästä jää jälkeen vain puun lastuja, jotka on helppo siivota pois ja käyttää esimerkiksi kuorikkeena. Kannon paikalle voidaan jyrsinnän jälkeen laittaa multaa ja kylvää nurmikko.

Kotitalouksien verovähennysoikeus

Oulun Metsäpalvelun tekemistä pihapuiden kaadoista ja kantojen jyrsinnöistä voi saada kotitalousvähennystä.

Vähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Vuonna 2012 kotitalous saa vähentää ennakkoperintärekisteriin merkitylle yritykselle maksamastaan arvonlisäverollisesta työkorvauksesta 45%.

Kotitalousväähennyksen perusteena oleva työ on tehtävä vähennystä vaativan verovelvollisen käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa. Vuoden 2005 alusta alkaen vähennyksen saa myös työstä, joka on tehty verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa.

Puunkaato ja kantojen jyrsintä on verohallituksen ohjeen mukaan tavanomaista kotitaloustyötä, josta tehdystä työstä saa enintään 2000 euron suuruisen vähennyksen vuonna 2012. Omavastuu on 100 euroa.

Oulun Metsäpalvelu on ennakkoperintärekisteriin merkitty yritys, eikä se ole saanut tarjoamiaan työsuorituksiaan varten kotitalousvähennyksen estäviä tukia.